Technologický postup

Stručný technologický postup umiestnenia plastového bazéna

Našim cieľom je priblížiť zákazníkovi postup stavby plastového bazéna.

S každým zákazníkom priamo na pozemku konzultujeme konkrétne technické a pozičné riešenie. Na základe konzultácie pripravíme stavebnú dokumentáciu v podobe pôdorysných a rezových pohľadov s požiadavkami na prevádzku a umiestnenie bazénovej technológie (elektrina, odpad, voda). 

  1. Na zvolenom mieste vyznačte obrysy výkopu. Rozmery výkopu majú byť  o 50 cm väčšie ako v priečnom, tak i pozdĺžnom smere ako bude samotný rozmer bazéna.  
  2. Na kameninový podklad frakcie 32-64 mm vyhotovte železobetónovú dosku z betónu B 25 vystuženú kari sieťou s priemerom 6 mm, oka 100 x 100 mm.
  3. Na stvrdnutú podkladovú dosku naši pracovníci rozložia extrudovaný polystyrén ROOFMATE SL hr. 30 mm. Ten súži ako tepelná izolácia dna bazéna.
  4. Teraz je pripravená jama na uloženie bazéna. Bazén do jamy ukladá žeriav alebo je možné uloženie menších rozmerov aj ručne, za pomoci viacerých ľudí.  
  5. Dlhšie strany bazéna rozoprite po 600 mm doskami tak, aby ste docielili úplne rovnaké šírky po celej dĺžke bazéna. 
  6. Bazén potom napustite vodou do výšky 30 cm a do tejto výšky betónujte prvú vrstvu. Zvislé steny betónujte na hrúbku 20-25 cm mierne vlhkým betónom. Betonáž vykonávajte na všetkých stranách bazéna súčasne a behom betonáže sledujte rovinnosť stien. Obsypový betón zásadne nezhutňujte! Na druhý deň dopustite ďalších 30 cm vody do bazéna a betónujte ďalšiu vrstvu, pozor len do výšky 30 cm. Takto postupujte až do celkovej výšky bazéna. 
  7. Nezabúdajte na pochôdznu plochu okolo bazéna. Myslíte na to, že bazén bude treba prekryť a ideálnym riešením je zvoliť zastrešenie bazéna. Plocha okolo bazéna by mala byť ukončená adekvátne hrubou železobetónovou doskou.