Aretácia segmentov

Zastrešenie bazéna je aretované do pojazdových dráh pomocou špeciálneho systému – poloautomatickým a automatickým systémom

Systém poloautomatický je spoločný pre všetky typy dráh. Zaaretuje segmenty v konečnej pozícii pri zatváraní zastrešenia bazénov. Pre opätovnú možnosť posunu segmentov je potrebné vytiahnuť páčku aretácie. Výhodou je, že každý segment môže byť presúvaný v obidvoch smeroch nezávisle na inom segmente.

Automatický systém zaaretuje a odblokuje všetky segmenty naraz (prvý segment sa zamyká ručne). Presun segmentov je synchronizovaný, každý segment tlačí alebo ťahá ten nasledujúci.